Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer
Gebruik van de site van M.J. de Nijs Projectontwikkeling (De Nijs) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. De Nijs geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met de betreffende afdeling van De Nijs.

Gebruik website/schade
De Nijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van De Nijs.

Externe links
De website van De Nijs bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. De Nijs kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van De Nijs en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan De Nijs. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Nijs.