Over CCN

Over CCN

De bedrijfsruimten in het CCN zijn niet zonder meer beschikbaar voor élke ondernemer of bestemming. Interactie met de scholen is een voorwaarde. Beide partijen moeten er voordeel bij hebben en daarom moet er aansluiting zijn met de opleidingen van het ROCvA. In het schema hiernaast is te zien welke opleidingsdomeinen en -richtingen er zijn en welke bedrijven hierop zouden kunnen aansluiten.

Mogelijke bedrijven of organisaties aansluitend bij de onderwijsthema’s:
- Care
- Retail
- Tech & design
- Bizz
- Food
- Creation